Language / Język: english version

Bitwa Warszawska 1920

Eksplikacja reżysera

Bitwa Warszawska 1920 roku jest jedyną, od XVII wieku, zwycięską bitwą, stoczoną samodzielnie przez Polaków, która zadecydowała o wygranej wojnie. Bitwa ta na 19 lat zachowała świeżo odzyskaną niepodległość Polski i zahamowała pochód Armii Czerwonej na Europę, zmuszając Lenina i Trockiego do rezygnacji z rozpalenia „płomienia światowej rewolucji.” Działania przeciwników Piłsudskiego, którzy zrobili wiele na arenie międzynarodowej, aby pozbawić Marszałka zasługi zwycięstwa, sprawiły, że „Bitwa Warszawska” w ogóle nie funkcjonuje w świadomości ludzi na świecie, poza wąskim gronem historyków. Na użytek własny, Polski, stworzono „Cud nad Wisłą”, który to slogan zakorzenił się w świadomości Polaków i funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Słowo „Cud” miało odebrać autorstwo zwycięstwa Piłsudskiemu. „Cud” oznaczał, że o zwycięstwie zdecydowała interwencja Boska, za wstawiennictwem Najświętszej Panienki. Ponieważ pokolenie, które było uczestnikiem lub świadkiem wydarzeń już odeszło, a historiografia czasów PRL starała się wojnę 1920 roku przemilczeć, bądź ukazać ją, jako efekt imperialistycznej wyprawy Polaków na Kijów. Bitwa Warszawska, pomimo prób publicystów i historyków nie znajduje należnego jej miejsca w świadomości młodego pokolenia Polaków. Pomimo kontrowersji wokół wyprawy Kijowskiej i Bitwy Warszawskiej, jedno pozostaje niezaprzeczalnym faktem: Naród Polski pomimo różnic pozaborowych, pomimo podziałów politycznych i bardzo silnych wpływów lewicy wśród robotników i chłopów, w chwili niebezpieczeństwa potrafił się zjednoczyć. Nie chciał, po niespełna dwóch latach odzyskanej niepodległości, aby o jego losach decydował ktoś obcy. Na apel Witosa, to właśnie chłopi obok młodzieży i patriotycznie nastrojonej inteligencji, masowo zasilili szeregi ochotników, a wśród robotników komuniści stanowili zdecydowaną mniejszość. Na tym polegał największy błąd w obliczeniach bolszewickiego kierownictwa, to konsolidacja narodu legła u podstaw polskiego zwycięstwa.

Na przełomie 1919 i 1920 roku wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej pod wodzą atamana Symona Petlury zostają przyparte przez Armię Czerwoną do granic Polski. Petlura zawiera pakt wojskowy z Naczelnikiem Państwa Polskiego Józefem Piłsudskim. Celem jest wyzwolenie Ukrainy od bolszewików.

25 kwietnia 1920 roku rusza ofensywa. 7 maja wojska polskie i ukraińskie atamana Petlury wkraczają do Kijowa.

Jednakże to nie postacie historyczne, poza PIŁSUDSKIM oczywiście, będą odgrywać decydującą rolę w tym filmie. Cały ciężar akcji i zaangażowania emocji widza, spadnie na barki dwóch postaci literackich: OLI – aktorki teatrzyku rewiowego, jej świeżo poślubionego męża – JANA – komunizującego idealisty. Poprzez losy JANA będą ukazane fronty. Trud i heroizm żołnierza polskiego na podstawie literatury Józefa Mackiewicza oraz Stanisława Rembeka. Natomiast ofensywa czerwonych i jej okrucieństwo będzie pokazana oczami Jana, a epizody inspirowane „Konnarmią” Izaaka Babla.

OLA będzie uczestnikiem i świadkiem emocji towarzyszących mieszkańcom Warszawy. Atmosferę Warszawy zmieniającą się w trakcie wojny odtworzymy na podstawie literatury pamiętnikarskiej (vide Maria Dąbrowska).

Niech znawcy tematu nie szukają w tym filmie podziału na fronty, nazw formacji, nazwisk dowódców i pełnej chronologii wydarzeń. Ważne jest napięcie, temperatura uczuć, charaktery i postawy ludzkie. Bo to ludzie stanęli na drodze rewolucyjnych doktrynerów. Podzieleni, często skłóceni na co dzień, po prostu nie wyrazili zgody na to, by im życie urządził ktoś obcy. Jednocześnie film powinien zawierać wszelkie walory wielkiego widowiska ukazując w scenach batalistycznych szarżę kawalerii, ataki piechoty na bagnety, czołgi, auta pancerne, pancerne pociągi, balony obserwacyjne i samoloty tamtych lat - dziś egzotyczną broń. Film opowie o epizodach ekstremalnych, ponieważ ekstremalnym był czas, o którym będzie mówił.

Harmonogram Produkcji

Wstępny okres prac przygotowawczych
16 listopad 2009 r. - 3 styczeń 2010 r. - 49 dni

Okres prac przygotowawczych
4 styczeń 2010 r. - 28 czerwiec 2010 r. - 176 dni

Okres zdjęciowy
29 czerwiec 2010 r. – 29 wrzesień 2010 r. - 93 dni

Okres montażu i udźwiękowienia
30 wrzesień 2010 r. - 31 sierpnia 2011 r. - 336 dni

Okres prac końcowych i rozliczenie filmu
1 września 2011 r. – 31 grudzień 2011 r. -  122 dni

razem dni kalendarzowych - 776

w tym, premiera filmu fabularnego - 26 września 2011 r.

rozpowszechnianie filmu w kinach - 30 września 2011 r.

Oczekiwania Producenta

Pragniemy, aby film fabularny pt. „Bitwa Warszawska 1920” był niezwykłym wydarzeniem kulturalnym w Polsce, opowiadającym o bardzo ważnym fragmencie naszej historii. Oczekujemy, że stanie się on również dużym wydarzeniem komercyjnym. Promocja filmu winna być zakrojona na szeroka skalę i odpowiadać randze tego wydarzenia. Celem promocji filmu będzie dotarcie do Polaków z wszystkich grup wiekowych. Dlatego też, kampania reklamowa winna dotrzeć do każdej grupy targetowej. Kampania ta obejmować powinna radio, telewizję, internet, prasę, wydawnictwa książkowe, kampanię outdoorową oraz współpracę ze szkołami.

Bezprecedensowe na polskim rynku filmowym zrealizowanie filmu w technologii stereoskopowej zwiększy znacząco zainteresowanie widzów filmem, umożliwi wyświetlanie filmu na różnych nośnikach w kinach, np. typu „Imax”, a nade wszystko przedłuży jego żywot zarówno w kinach, jak i na kolejnych polach eksploatacji, np. poprzez powtórki telewizyjne na różnych antenach i kanałach.

 

Najważniejszy dla nas jest rynek krajowy i polski widz. Sukces na własnym rynku praktycznie zawsze ma swój wyraz i odzwierciedlenie w dystrybucji światowej. Aby uzyskać sukces na rynkach zagranicznych potrzebne są dodatkowe, niebagatelne pieniądze w okresie realizacji zdjęć i postprodukcji filmu. Czy producenta będzie na to stać?. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby tak się stało. Mamy ogromne doświadczenia i sprawdzonych Przyjaciół w świecie po realizacjach filmów: „Ogniem i Mieczem” i ‘Stara Baśń”.

Dla polskich, narodowych festiwali filmowych stawiamy się do dyspozycji Organizatorów. Czy będziemy zapraszani na festiwale zagraniczne? O to jest pytanie.

 

W działalności promocyjno-reklamowej i marketingowej, w trakcie realizacji filmu nie możemy pomijać przesłania filmu, patriotyzmu i dumy narodowej.

Naszym obowiązkiem winno być:

 • Rozbudzenie u widza zainteresowania tematyką historyczną w kontekście jednoczącej się Europy, z uwzględnieniem Polonii żyjącej w Europie i Ameryce;
 • Poprawienie image polskiej kinematografii, jej oceny warsztatu filmowego i potencjału produkcyjnego;
 • Wytworzenie syndromu zniecierpliwienia i oczekiwania na film.

 

Opis filmu

"Bitwa Warszawska 1920"  Jerzego Hoffmana  w  technologii 3D

W połowie 2010 roku studio Zodiak Jerzy Hoffman Film Production  przystąpiło

do realizacji filmu fabularnego pt. "Bitwa Warszawska 1920" . Superprodukcja będzie wielkim freskiem historycznym o jednej z osiemnastu najważniejszych, zdaniem lorda Edgara D’Abernona, bitew w dziejach świata.

Bitwa warszawska 1920 roku była  jedyną od XVII wieku zwycięską bitwą stoczoną samodzielnie przez Polaków, która zadecydowała o wygranej wojnie. Bitwa ta

na 19 lat zachowała świeżo odzyskaną niepodległość Polski i zahamowała pochód Armii Czerwonej na Europę, zmuszając Lenina i Trockiego do rezygnacji z rozpalenia ”płomienia światowej rewolucji”.

To heroiczne zwycięstwo narodu polskiego nad Rosją Sowiecką zostanie pokazane  oczyma  dwójki głównych bohaterów: Oli  - tancerki warszawskiego teatru rewiowego (w tej roli debiutuje na ekranie Natasza Urbańska ) i Jana - kawalerzysty, poety, idealisty o socjalistycznych poglądach (gra go popularny aktor  młodego pokolenia Borys Szyc).

W filmie występują mega gwiazdy kina polskiego:  m.in. Daniel Olbrychski, Bogusław Linda, Wiktor Zborowski, Wojciech Pszoniak, Adam Ferency, Ewa Wiśniewska, Stanisława Celińska, Grażyna Szapołowska. Gościnnie  rolę kozaka kreuje znany  aktor rosyjski - Aleksander Domogarow.

Kanwą   "Bitwy Warszawskiej  1920"   są miłość i burzliwe losy bohaterów  rozgrywające się na tle wojennej zawieruchy . Film  reżyseruje  Jerzy Hoffman (nominowany do Oscara za ekranizację "Potopu", powieści Henryka Sienkiewicza) . Jego nowe dzieło to jeden z pierwszych w Europie i  pierwszy w Polsce film fabularny  realizowany w technologii stereoskopowej 3D.  Autorem zdjęć jest słynny operator  Sławomir Idziak (nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu Ridley’a Scotta "Helikopter w Ogniu"). Budżet filmu opiewa na  27 mln PLN (ca’ 9 mln USD). 

Premiera filmu planowana jest na wrzesień 2011.

 

Bitwa Warszawska 1920

Produkcja i Dystrybucja Światowa:

Zodiak Jerzy Hoffman Film Production  02 – 595 Warszawa,  ul. Puławska 61, e-mail: zodiak@netla.pl, tel. +48 22/845 54 65

Obróbka Plików RED i Technologii Stereoskopowej:

P.A.Y. Studio, 02 – 726 Warszawa, ul. Skrzetuskiego 13, e-mail:pay@pay.com.pl, tel. +48 22/ 549 77 77

Dystrybucja Krajowa:

Forum Film Poland, 02- 675 Warszawa, ul. Wołoska 12, dystrybucja@forumfilm.pl, tel.  +48 22/ 456 65 22

Opis przedsięwzięcia

Ta wojna omal nie wstrząsnęła losami całego cywilizowanego świata, a dzieło naszego zwycięstwa, stworzyło podstawy egzystencji Narodu Polskiego. „ ….My wam wywalczyliśmy niepodległość Ojczyzny, a wy będziecie w niej żyć, pracować i rządzić. Zapamiętajcie: jeżeli zwrócicie się na Wschód, to minimum o jeden wiek cofniecie się z kulturą , ekonomiką itp. Jeżeli zwrócicie się na Zachód, minimum o jeden wiek szybciej Polska będzie się rozwijać.”/Józef Piłsudski – „Pisma”/

 

Znaczenie historyczne Bitwy Warszawskiej jest wciąż niedoceniane w Polsce, również na Zachodzie. Ambasador brytyjski w Polsce międzywojennej, polityk, pisarz - lord Edgar Vincent D’Abernon nazwał ją, już w tytule swojej książki „Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”.

 

Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem Armii Czerwonej, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy. Nie ulega wątpliwości, ze wraz z ze zdobyciem Warszawy przez bolszewików, Europa Środkowa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji.

 

Zadaniem polityków, historyków, dziennikarzy, pracowników nauki i kultury, nas wszystkich miłujących swoją Ojczyznę - jest obowiązek wytłumaczenie nam samym oraz międzynarodowej opinii publicznej, że w 1920 roku, Polska zbawiła Europę.

 

Dlatego bądźmy z tego dumni, bo inni już o tym zapomnieli. Zapomnieli i chcą, aby zapomniano.

 

Opis stosowanych technologii

Zodiak Jerzy Hoffman Film Production podejmując się realizacji historycznego filmu fabularnego pt. „Bitwa Warszawska 1920” postawił przed sobą prekursorskie w skali kraju wyzwanie zrealizowania filmu w technologii stereoskopowej - 3D.

Film, a może w przyszłości mini serial telewizyjny (3x 45 minut), traktujący o bardzo ważnych wydarzeniach historycznych będzie rocznicowo, wielokrotnie emitowany na różnych polach eksploatacji. Żywot filmu, będzie tym samym bardzo długi. Aby podnieść jego atrakcyjną formę, walor obrazu i zoptymalizować eksploatację, postanowiliśmy film zrealizować za pomocą kamer cyfrowych. Umożliwi nam to wprowadzenie filmu do dystrybucji na następujących nośnikach: cyfrowych : stereoskopia -3D  i 2D (Digital Ciemna Disc), DVD oraz po transferze na taśmie światłoczułej 35 mm, w formacie 1:2,35 (Cinemascope). Już dzisiaj powołaliśmy do życia zespół artystyczno-techniczny, którego celem jest przygotowanie do końca kwietnia 2010 roku, głowic (listw) oraz zespołu podwójnych kamer o prawie identycznych parametrach technicznych i podobnych obiektywach, wraz z systemami sterującymi.

Film historyczny, batalistyczny musi na widzu pozostawić niezapomniane wrażenie. Aby uzyskać efekt wielkiego widowiska, to nie tylko przesłanie filmu, jego dramaturgia i narracja, ale nade wszystko; efekty wizualne i dźwiękowe. Dlatego też, pragniemy zastosować efekty komputerowe takie jak :

 • multiplikacje - w scenach: drogi odwrotu, zniszczone zabudowania, trupy ludzkie i końskie, Konarmia Budionnego w ilości 5 000 koni, czy zwielokrotnienie piechoty, czołgów i innych wozów bojowych;
 • domalówki - Pałac Saski (odtworzenie w całości lub w części), przemarsze wojska przez ulicę Nowy Świat, przez Most Kierbedzia, fortyfikacje, punkty obrony nad brzegiem rzeki Dniepr, domalówki wsi;
 • efekty 3D/VFX - samoloty Eskadra im. Tadeusza Kościuszki, bombardowania, panika jeźdźców, urwane ręce i głowy, cięcia bronią, uderzenia kolbą, wybuchy, strzelająca broń, usuwanie współczesnych elementów architektury;

Dźwięk w filmie pragniemy zrealizować w systemie Dolby Digital Surround EX.

Talent i skłonność do innowacyjności polskich Twórców, polska myśl techniczna są w stanie podjąć wyzwanie zrealizowania filmu w najwyższym, światowym standardzie.

 

Realizatorzy Filmu

Realizatorzy Filmu pt. „Bitwa Warszawska 1920”

ReżyserJerzy Hoffman
ScenariuszJarosław Sokół, Jerzy Hoffman
ProducentJerzy R.Michaluk, Mariusz Gazda
OperatorObrazu Sławomir Idziak
Kierownik ProdukcjiPaweł Bareński
MuzykaKrzesimir Dębski
ScenografiaAndrzej Haliński
MontażMarcin Kot Bastkowski
Operator dźwiękuWacław Pilkowski
Dekorator planuWiesława Chojkowska
KostiumyMagdalena Tesławska (kostiumy cywilne) oraz
Andrzej Szenajch (uniformy)
MilitariaTomasz Biernawski
CharakteryzacjaMira Wojtczak, Liliana Gałązka
StereograferAndrzej Waluk, Michael Laakman
Konsultant Historycznyprof. dr hab. Janusz Cisek
Rzecznik Prasowy FilmuAnna Hoddle-Wojnarowska - tel. 785 009 771

Walory Filmu

I WALORY ARTYSTYCZNE

Walory historyczno-poznawcze

Ta wojna omal nie wstrząsnęła losami całego cywilizowanego świata, a dzieło naszego zwycięstwa, stworzyło podstawy egzystencji Narodu Polskiego.

„ ….My wam wywalczyliśmy niepodległość Ojczyzny, a wy będziecie w niej żyć, pracować i rządzić. Zapamiętajcie: jeżeli zwrócicie się na Wschód, to minimum o jeden wiek cofniecie się z kulturą , ekonomiką itp. Jeżeli zwrócicie się na Zachód, minimum o jeden wiek szybciej Polska będzie się rozwijać.”/Józef Piłsudski – „Pisma”/

Film nie może być podręcznikiem historii. Winien być freskiem historycznym, który zaspokoi ciekawość tych, którzy poszukują korzeni swojej tożsamości narodowej. Winien uwzględniać pamięć historyczną, oddając hołd żołnierzom Wojska Polskiego, żołnierzom Ochotniczej Armii, obywatelom pospolitego ruszenia, którzy w heroicznym, zwycięskim boju pokonali Armię Czerwoną. Ważne jest napięcie, temperatura uczuć, charaktery i postawy ludzkie. Bo to ludzie stanęli na drodze rewolucyjnych doktrynerów. Podzieleni, często skłóceni na co dzień, po prostu nie wyrazili zgody na to, by im życie urządził ktoś obcy. Jednocześnie film powinien zawierać wszelkie walory wielkiego widowiska ukazując w scenach batalistycznych szarżę kawalerii, ataki piechoty na bagnety, czołgi, auta pancerne, pancerne pociągi, balony obserwacyjne i samoloty tamtych lat - dziś egzotyczną broń.

Film opowie o epizodach ekstremalnych, ponieważ ekstremalnym był czas, o którym będzie mówił.

 

Walory artystyczne i ludzkie

Załączony scenariusz szkicuje wyraźnie historyczne sceny, na których budowana będzie warstwa artystyczno-wizualna przyszłego filmu.

Dzieła sfilmowania Bitwy Warszawskiej podejmuje się jeden z najwybitniejszych twórców polskiego filmu reżyser Jerzy Hoffman. Jest On ikoną wśród realizatorów filmowych w Polsce. Jego nazwisko silnie kojarzone jest z filmem historycznym, z zawsze doborową obsadą aktorską –„z gwiazdami”. Nietrudno więc będzie Jerzemu Hoffmanowi dobrać gwiazdorską obsadę tym bardziej, że role do obsadzenia w filmie pt. „Bitwa Warszawska 1920” są niezwykle interesujące stwarzają ogromne możliwości kreacji aktorskiej. Doborowa obsada aktorska, kostium, charakteryzacja i efekty specjalne muszą gwarantować wiarygodność i rzetelność filmu.

Reżyseria filmowa i historia, to pasje i namiętności Jerzego Hoffmana, które wypełniają jego życie zawodowe. Jest jedynym, który temu niezwykle ważnemu wydarzeniu historycznemu nada najwyższą rangę utworu artystycznego, nada filmowi patriotyczne przesłanie, a nam widzom, niezapomniane wrażenia. Niezmiernie ważnym czynnikiem wpływającym na jakość filmu jest właściwe wykorzystanie zasobów ludzkich.

Postaramy się zatrudnić najlepszych fachowców „aktualnie dostępnych na rynku”, począwszy od pracowników pomocniczych i obsługę techniczną, po samodzielnych realizatorów.

Silnym atutem i walorem filmu będzie jego technologia realizacji obrazu, w systemie stereoskopowym - 3 D.

 

Wzbogacenie europejskiej różnorodności kulturowej

Bitwa Warszawska (nazwana też „Cudem nad Wisłą”) stoczona w dniach 12 -25 sierpnia 1920 roku , w czasie wojny polsko-bolszewickiej, uznana została za osiemnastą na liście przełomowych bitew w historii świata. Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nie rozprzestrzenianiu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią.

Walory artystyczne, heroiczne postawy ludzkie oraz edukacyjny charakter filmu nadają mu uniwersalne przesłanie, wzbogacając tym samym naszą kulturę narodową, umacniając jej tradycję historyczną i wnosząc do kultury państw europejskich naszą tożsamość narodową. Przesłanie filmu stanie się ważnym wkładem Polski do wzbogacenia europejskiej różnorodności kulturowej. Wydarzenia wojny polsko-sowieckiej poszerzą wiedzę o historii Europy, a jest to szczególnie ważne w dobie jednoczenia się państw Unii Europejskiej i przyjmowania nowych członków.

 

II WARUNKI EKONOMICZNE

 

Warunki ekonomiczno-finansowe realizacji filmu

Założenia organizacyjno- finansowe produkcji filmu fabularnego pt.: „Bitwa Warszawska 1920” zakładają następujące fazy jego realizacji:

 1. wstępne prace przygotowawcze 2 listopad 2009 r. - 3 styczeń 2010 r.
 2. okres prac przygotowawczych 4 styczeń 2010 r. - 27 czerwiec 2010 r.
 3. okres zdjęciowy 28 czerwiec 2010 r. – 18 sierpień 2010 r.
 4. okres montażu i udźwiękowienia 19 wrzesień 2010 r. – 31 maja 2011 r.
 5. okres prac końcowych 1 czerwiec 2011 r. - 31 grudzień 2011 r.

w tym: regionalna premiera filmu w Radzyminie, Ossów - 25 sierpień 2011 roku

Warszawa - przegląd filmu dla dziennikarzy - 19 września 2011 r. (poniedziałek)

Warszawa - premiera światowa - 26 września 2011 r. (poniedziałek)

rozpowszechnianie filmu w kinach - 30 września 2011 r. (piątek) (wprowadzenie do obrotu)

Podstawowe dane filmu „ Bitwa Warszawska 1920 ”

 • Długość filmu fabularnego / 25 klatki/sek./ ca 3 300 metrów
 • Czas emisji filmu fabularnego 110 minut
 • Technologia obrazu i montażu filmu 3 D, 2 D, Eastman Kodak 35 mm, AVID
 • Edycja barwna, kamery cyfrowe Format 1: 2.35 / cinemascope/ , high definition
 • Dźwięk SRD /Dolby Digital Surround EX/
 • Dni zdjęciowych 60
 • Okres zdjęciowy 83
 • Okres realizacji filmu 790
 • Zakończenie produkcji filmu 31 grudzień 2011 r.

Koszt produkcji filmu fabularnego pt.: „Bitwa Warszawska 1920”

kształtuje się na poziomie 20 541 364- PLN (brutto)

i współfinansowany będzie przez:

 • Polski Instytut Sztuki Filmowej - 9.000.000,- PLN dotacja, na pokrycie kosztów filmu netto / bez podatku VAT /
 • Bank Zachodni WBK S.A. - sponsoring 2.400.000,- PLN + 22 % VAT
 • Zodiak Jerzy Hoffman Film Production – środki własne do 10.000.000,- PLN

Prowadzone i daleko zaawansowane są rozmowy z potencjalnym inwestorem, na statusie koproducenta – Telewizją Polską S.A. – inwestycja do 6.000.000,- PLN. Pozwoliłoby to Zodiakowi częściowo zmniejszyć obciążenia kredytowe.

Telewizja Polska S.A. otrzymałaby do wyłącznej eksploatacji poprzez swoje anteny mini serial telewizyjny - 3 x 45 minut.

 

Producent zakłada zrealizowanie filmu w edycji barwnej w technologii stereoskopowej - 3D oraz na taśmie światłoczułej w formacie 1:2,35 Cinemascope. Będzie to wydarzenie bezprecedensowe na polskim rynku filmowym.

Użyta technologia 3D zwiększy atrakcyjność filmu, przedłuży jego żywot zarówno w kinach, jak i u nadawców telewizyjnych, poprzez wieloletnie, rocznicowe powtórki na różnych antenach.

 

W tak zwanym pierwszym rzucie film będzie grany we wszystkich miastach Polski – w multiplexach oraz najbardziej prestiżowych kinach jednosalowych. Film będzie grany na przynajmniej 6 – 7 seansach dziennie, w godzinach porannych i wieczornych. Struktura nośników i kopii eksploatacyjnych (3D, 2D – digital cinema disc, pokazowe kopie światłoczułe), za pomocą których film będzie rozpowszechniany zostanie określona po projekcji specjalnej, zorganizowanej dla dystrybutora i kierownictw multiplexów.

 

Czy film odniesie sukces?

Z wielkim prawdopodobieństwem należy stwierdzić, że na pewno tak. Prawie co dziesiąty mieszkaniec Polski deklaruje, że pójdzie do kina na film pt. ”Bitwa Warszawska 1920”. Należy jeszcze dodać, że według naszych sondaży przeprowadzonych wśród przyjaciół, znajomych oraz sądy ulicznej - 30 % ankietowanych mówi, że wybierze się do kina, na nasz film.

Naszym zdaniem, w wariancie bazowym, bez uwzględnienia nośnika 3D, widownia „Bitwy Warszawskiej 1920 ” powinna kształtować się, na poziomie 3.150.000 widzów.

Przyjęliśmy następujące założenia:

 1. wykonujemy 150 kopii pokazowych - eksploatacyjnych, w tym na: 2 D - DCD
 2. film wchodzi na ekrany w tym samym czasie, na terenie całej Polski,
 3. zwykle film na ekranach kin „żyje” 100 dni,
 4. zakładamy, że na jednym seansie średnio będzie 75 widzów,
 5. film będzie wyświetlany na 3 seansach dziennie.

150 kopii x 70 widzów x 100 dni eksploatacji x 3 seanse dziennie = 3.150.000

Od nas samych zależeć będzie atmosfera jaką wytworzymy podczas realizacji filmu. Klimat oczekiwania widza na film, który zamierzamy zrealizować jest tą działalnością Public Relations, która ma masowemu odbiorcy wytworzyć syndrom zniecierpliwienia, oczekiwania na film. Naprawdę warto.

Strona internetowa filmu

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej filmu Bitwa Warszawska 1920

Streszczenie filmu

"Bitwa Warszawska 1920" to wielki fresk historyczny o jednej z osiemnastu najważniejszych, zdaniem lorda Edgara D’Abernona, bitew w dziejach świata.

Bitwa warszawska 1920 roku była  jedyną od XVII wieku zwycięską bitwą stoczoną samodzielnie przez Polaków, która zadecydowała o wygranej wojnie. Bitwa ta na 19 lat zachowała świeżo odzyskaną niepodległość Polski i zahamowała pochód Armii Czerwonej na Europę, zmuszając Lenina i Trockiego do rezygnacji z rozpalenia ”płomienia światowej rewolucji”.

Kanwą filmu są epickie losy dwójki głównych bohaterów, wplecione w ekstremalne wydarzenia okresu bitwy warszawskiej: Oli (w tej roli Natasza Urbańska)  - aktorki warszawskiego teatru rewiowego i jej męża Jana (Borys Szyc) - kawalerzysty, poety o socjalistycznych poglądach. Poprzez losy Jana na froncie zobaczymy waleczność żołnierza polskiego oraz ofensywę Armii Czerwonej i jej okrucieństwo. Oczyma Oli, która zostaje w Warszawie widzimy heroiczną obronę stolicy.

Jan po otrzymaniu wojskowego rozkazu wyjazdu na front wschodni postanawia oświadczyć się narzeczonej Oli i zawrzeć natychmiast związek małżeński. Ślubu w kościele św. Anny, w Warszawie przy udziale przyjaciół z bohemy warszawskiej i kawalerzystów udziela ksiądz Ignacy Skorupka.

Samotną młodą małżonkę pozostawioną w Warszawie, w teatrze rewiowym nachodzi jej wielbiciel (fan) żandarm kapitan Kostrzewa (Jerzy Bończak). Tragikomiczne losy Oli i Kostrzewy są ważnym epizodem filmu.

Jan na froncie posądzony o sympatie komunistyczne i  agitację bolszewicką zostaje postawiony w stan oskarżenia przed sądem wojskowym i skazany na karę śmierci za wrogą działalność przeciwko państwu polskiemu i za sianie defetyzmu w armii

w stanie wojny. Od śmierci ratują go bolszewicy, podczas zdobywania polskiego miasteczka położonego na rubieżach Rzeczpospolitej. Siłą zostaje wcielony do Armii Czerwonej, gdzie pełni funkcję tłumacza (redaktora ulotek dla Polaków).

Śledząc losy Jana widzimy okrucieństwo Armii Czerwonej oraz bezwzględność, bezkompromisowość jego dowódcy – Bykowskiego (Adam Ferency) podporządkowaną  tylko i wyłącznie  ideologii komunistycznej.

Do Warszawy, m.in. do żandarma Kostrzewy dociera informacja, że Jan zdradził Polskę i przeszedł na stronę bolszewików. Kostrzewa szantażuje żonę Jana – Olę i za wszelką cenę usiłuje ją uwieść. Ola wraz z koleżankami z teatru, podstępem kompromitują Kostrzewę, doprowadzając do jego degradacji.

Ola wstępuje do Ochotniczej Legii Kobiet. Pełni funkcję sanitariuszki i w ramach pospolitego ruszenia przygotowuje się do obrony Warszawy. W sierpniu 1920 r. wyjeżdża na front, na przedpola Warszawy.

Jan, doświadczając rzeczywistości bolszewickiej, postanawia za wszelka cenę uciec z szeregów Armii Czerwonej. W  brawurowej i pełnej sensacyjnych zwrotów akcji ucieczce przedziera się do Warszawy. Bierze udział w szeregach Wojska Polskiego w heroicznej bitwie z bolszewikami. W bitwie tej ginie ksiądz Ignacy Skorupka, a nasz bohater Jan zostaje ranny. Film kończy scena w lazarecie – szpitalu wojskowym, w którym zrozpaczona Ola odnajduje  wreszcie swojego męża. 

W filmie występują postacie historyczne. Ze strony bolszewików to: Lenin, Stalin, Trocki, Tuchaczewski oraz  przedstawiciel Polskiego Komitetu Rewolucyjnego -  Dzierżyński. Postacie historyczne ze strony Polskiej to Piłsudski, generałowie Rozwadowski, Haller, Sikorski,  premierzy Grabski i Witos,  oraz Ksiądz  Ignacy Skorupka. Francuzi: generał  Weygand i major  de Gaulle.

Jednakże to nie postacie historyczne, poza Piłsudskim odgrywają decydującą rolę w tym filmie.

Film zawiera wszelkie walory wielkiego widowiska, ukazując w scenach batalistycznych szarżę kawalerii, ataki piechoty na bagnety, czołgi, auta pancerne, pancerne pociągi, balony obserwacyjne i samoloty tamtych lat - dziś egzotyczną broń. Film opowiada o epizodach ekstremalnych, ponieważ ekstremalnym był czas, o którym mówi.

Galeria z filmu