Language / Język: english version

Uznałem, że temat Ukrainy jest na tyle fascynujący i dla mnie ważny, że wymagał dokładnego opracowania...

Nasze produkcje

Spółka kapitałowa Zodiak Jerzy Hoffman Film Production w latach 1998 - 2011 zrealizowała następujące filmy.

  • Bitwa Warszawska 1920
  • Ukraina - Narodziny Narodu
  • Stara Baśn - Kiedy Słońce było Bogiem
  • Ogniem i Mieczem